Tip: Tieto videá môžete prepnúť do vysokej kvality kliknutím na šípku v dolnom pravom rohu videa a vybratím možnosti HD,
ale až počas prehrávania videa. Pozeranie videa na celej obrazovke spustíte kliknutím na stvorček pri šípke.
2. liga Michalovce - Krompachy 1. marec 2009.Senkulič - Blaško, tréning február 2009.Palovčík - Senkulič, tréning február 2009.